สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16088' and ( pcharacter='469' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13038,12774,16090,16091,16092,16089 Array ( [0] => 13038 [1] => 12774 [2] => 16090 [3] => 16091 [4] => 16092 [5] => 16089 )