สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8120,15550,11190,10209,5285,17570,7304,17712,4495,5811,4532,21414,9964,5572,8185,16612,8228,21080 Array ( [0] => 8120 [1] => 15550 [2] => 11190 [3] => 10209 [4] => 5285 [5] => 17570 [6] => 7304 [7] => 17712 [8] => 4495 [9] => 5811 [10] => 4532 [11] => 21414 [12] => 9964 [13] => 5572 [14] => 8185 [15] => 16612 [16] => 8228 [17] => 21080 )