สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4215,12330,10954,16753,17573,4501,12120,21447,21455,16824,8218,8174,6310,8204,5741,8344,7037,21448 Array ( [0] => 4215 [1] => 12330 [2] => 10954 [3] => 16753 [4] => 17573 [5] => 4501 [6] => 12120 [7] => 21447 [8] => 21455 [9] => 16824 [10] => 8218 [11] => 8174 [12] => 6310 [13] => 8204 [14] => 5741 [15] => 8344 [16] => 7037 [17] => 21448 )