สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16084' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1518,14347,3532,13736,6476,21924,8975,11343,3804,21878,1434,20354,13180,21687,5914,10233,5500,489 Array ( [0] => 1518 [1] => 14347 [2] => 3532 [3] => 13736 [4] => 6476 [5] => 21924 [6] => 8975 [7] => 11343 [8] => 3804 [9] => 21878 [10] => 1434 [11] => 20354 [12] => 13180 [13] => 21687 [14] => 5914 [15] => 10233 [16] => 5500 [17] => 489 )