สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16084' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20285,8962,24441,20118,6660,6071,18942,6646,9194,11213,22287,5236,22631,5457,4230,22470,24115,14561 Array ( [0] => 20285 [1] => 8962 [2] => 24441 [3] => 20118 [4] => 6660 [5] => 6071 [6] => 18942 [7] => 6646 [8] => 9194 [9] => 11213 [10] => 22287 [11] => 5236 [12] => 22631 [13] => 5457 [14] => 4230 [15] => 22470 [16] => 24115 [17] => 14561 )