สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16084' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6071,20183,22126,5667,14452,5183,17854,13173,5697,21795,22053,6803,1767,5705,5241,1738,2602,21699 Array ( [0] => 6071 [1] => 20183 [2] => 22126 [3] => 5667 [4] => 14452 [5] => 5183 [6] => 17854 [7] => 13173 [8] => 5697 [9] => 21795 [10] => 22053 [11] => 6803 [12] => 1767 [13] => 5705 [14] => 5241 [15] => 1738 [16] => 2602 [17] => 21699 )