สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16084' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9299,12464,22834,3166,3826,20129,10849,21738,12488,20291,22561,18602,5404,3670,21661,10760,4237,11218 Array ( [0] => 9299 [1] => 12464 [2] => 22834 [3] => 3166 [4] => 3826 [5] => 20129 [6] => 10849 [7] => 21738 [8] => 12488 [9] => 20291 [10] => 22561 [11] => 18602 [12] => 5404 [13] => 3670 [14] => 21661 [15] => 10760 [16] => 4237 [17] => 11218 )