สินค้าหมด

1,100 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16064' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8150,17684,7390,6940,19300,20068,8139,12232,5809,21636,16304,18049,18050,18052,14352,16300,11254,8148 Array ( [0] => 8150 [1] => 17684 [2] => 7390 [3] => 6940 [4] => 19300 [5] => 20068 [6] => 8139 [7] => 12232 [8] => 5809 [9] => 21636 [10] => 16304 [11] => 18049 [12] => 18050 [13] => 18052 [14] => 14352 [15] => 16300 [16] => 11254 [17] => 8148 )