สินค้าหมด

1,100 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16064' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8154,4159,13160,19304,16303,19465,11254,10972,6940,9478,8146,6099,20060,8170,19965,16305,23028,13006 Array ( [0] => 8154 [1] => 4159 [2] => 13160 [3] => 19304 [4] => 16303 [5] => 19465 [6] => 11254 [7] => 10972 [8] => 6940 [9] => 9478 [10] => 8146 [11] => 6099 [12] => 20060 [13] => 8170 [14] => 19965 [15] => 16305 [16] => 23028 [17] => 13006 )