สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
1000 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'16063' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23570,11058,11052,2926,15186,13141,20056,16062,11063,20899,19308,11059,15909,11054,18983,11053,23568,23585 Array ( [0] => 23570 [1] => 11058 [2] => 11052 [3] => 2926 [4] => 15186 [5] => 13141 [6] => 20056 [7] => 16062 [8] => 11063 [9] => 20899 [10] => 19308 [11] => 11059 [12] => 15909 [13] => 11054 [14] => 18983 [15] => 11053 [16] => 23568 [17] => 23585 )