มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16059' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7778,10439,7852,8954,18668,21276,14730,18359,15839,8167,9156,9667,20590,19409,19410,4086,10968,8654 Array ( [0] => 7778 [1] => 10439 [2] => 7852 [3] => 8954 [4] => 18668 [5] => 21276 [6] => 14730 [7] => 18359 [8] => 15839 [9] => 8167 [10] => 9156 [11] => 9667 [12] => 20590 [13] => 19409 [14] => 19410 [15] => 4086 [16] => 10968 [17] => 8654 )