พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 23 กันยายน 2561

320 BAHT
400 BAHT
พรีออเดอร์

- Material: Aluminum
- Size: 3.2 cm in diameter