มีสินค้า

190 BAHT
add to cart

ชื่อสินค้า : ผ้าอเนกประสงค์
ขนาด :  16 inch x 16 inch
บรรจุ : 1 ชิ้น
วิธีใช้ : ใช้เช็ดซับของเหลวหรือนำมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งผ้าพันคอ ผ้าโพกผม ผูกตกแต่งกระเป๋า
คำแนะนำ : ไม่ควรซักฟอกด้วยน้ำยาฟอกขาว

q select pid from dex_product where pid<>'15939' and ( pcharacter='540' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15967,15962,15937,15916,15941,15910,15912,15915,15913,15907,15966,15922 Array ( [0] => 15967 [1] => 15962 [2] => 15937 [3] => 15916 [4] => 15941 [5] => 15910 [6] => 15912 [7] => 15915 [8] => 15913 [9] => 15907 [10] => 15966 [11] => 15922 )