สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15904' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13002,9519,4256,3217,9833,2331,19356,4988,4117,1154,1015,1167,9105,3590,7791,1157,6749,4257 Array ( [0] => 13002 [1] => 9519 [2] => 4256 [3] => 3217 [4] => 9833 [5] => 2331 [6] => 19356 [7] => 4988 [8] => 4117 [9] => 1154 [10] => 1015 [11] => 1167 [12] => 9105 [13] => 3590 [14] => 7791 [15] => 1157 [16] => 6749 [17] => 4257 )