สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15904' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22337,10023,4157,13004,2332,1160,19355,20901,4251,1164,1162,10068,768,1169,9438,3065,3956,4252 Array ( [0] => 22337 [1] => 10023 [2] => 4157 [3] => 13004 [4] => 2332 [5] => 1160 [6] => 19355 [7] => 20901 [8] => 4251 [9] => 1164 [10] => 1162 [11] => 10068 [12] => 768 [13] => 1169 [14] => 9438 [15] => 3065 [16] => 3956 [17] => 4252 )