สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
3200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'15903' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13006,13707,17032,5809,7726,6940,8153,8143,11254,11225,18525,23028,14352,3586,20060,8146,8147,8142 Array ( [0] => 13006 [1] => 13707 [2] => 17032 [3] => 5809 [4] => 7726 [5] => 6940 [6] => 8153 [7] => 8143 [8] => 11254 [9] => 11225 [10] => 18525 [11] => 23028 [12] => 14352 [13] => 3586 [14] => 20060 [15] => 8146 [16] => 8147 [17] => 8142 )