สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
3200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'15903' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7381,16305,21635,13162,16302,19555,19304,9478,5521,3133,13009,17032,23031,8138,8148,10742,7726,17684 Array ( [0] => 7381 [1] => 16305 [2] => 21635 [3] => 13162 [4] => 16302 [5] => 19555 [6] => 19304 [7] => 9478 [8] => 5521 [9] => 3133 [10] => 13009 [11] => 17032 [12] => 23031 [13] => 8138 [14] => 8148 [15] => 10742 [16] => 7726 [17] => 17684 )