สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15886' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21140,18357,14768,13396,5941,17669,18140,16433,18362,12941,14724,14786,19126,13398,18650,4197,7778,21274 Array ( [0] => 21140 [1] => 18357 [2] => 14768 [3] => 13396 [4] => 5941 [5] => 17669 [6] => 18140 [7] => 16433 [8] => 18362 [9] => 12941 [10] => 14724 [11] => 14786 [12] => 19126 [13] => 13398 [14] => 18650 [15] => 4197 [16] => 7778 [17] => 21274 )