สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15886' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22214,10061,8417,21146,9667,4762,13409,6951,13395,10968,5853,17327,20591,10756,19427,19475,19294,16435 Array ( [0] => 22214 [1] => 10061 [2] => 8417 [3] => 21146 [4] => 9667 [5] => 4762 [6] => 13409 [7] => 6951 [8] => 13395 [9] => 10968 [10] => 5853 [11] => 17327 [12] => 20591 [13] => 10756 [14] => 19427 [15] => 19475 [16] => 19294 [17] => 16435 )