มีสินค้า

1,800 BAHT
add to cart

【T-shirt】
Size: S (Length 65 cm × Width 47 cm × Shoulder 40 cm × Sleeve 19 cm)
Size: M (Length 68 cm × Width 50 cm × Shoulder 43 cm × Sleeve 20 cm)
Size: L (Length 71 cm × Width 53 cm × Shoulder 46 cm × Sleeve 21 cm)
Size: XL (Length 74 cm × Width 56 cm × Shoulder Width 49 cm × Sleeve Length 22 cm)
Material: 100% cotton
Made in China

【A3 clear poster】
Size: about 420 mm × about 297 mm
Material: PP
Made in Japan

【Button Badges】
Size: Diameter 54 mm
Material: Tinplate, Paper
Made in Japan

q select pid from dex_product where pid<>'15841' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7013,16856,15383,9963,12338,11973,24549,12920,10645,21449,8384,16831,5567,7007,22513,10625,8213,5289 Array ( [0] => 7013 [1] => 16856 [2] => 15383 [3] => 9963 [4] => 12338 [5] => 11973 [6] => 24549 [7] => 12920 [8] => 10645 [9] => 21449 [10] => 8384 [11] => 16831 [12] => 5567 [13] => 7007 [14] => 22513 [15] => 10625 [16] => 8213 [17] => 5289 )