มีสินค้า

1,800 BAHT
add to cart

【T-shirt】
Size: S (Length 65 cm × Width 47 cm × Shoulder 40 cm × Sleeve 19 cm)
Size: M (Length 68 cm × Width 50 cm × Shoulder 43 cm × Sleeve 20 cm)
Size: L (Length 71 cm × Width 53 cm × Shoulder 46 cm × Sleeve 21 cm)
Size: XL (Length 74 cm × Width 56 cm × Shoulder Width 49 cm × Sleeve Length 22 cm)
Material: 100% cotton
Made in China

【A3 clear poster】
Size: about 420 mm × about 297 mm
Material: PP
Made in Japan

【Button Badges】
Size: Diameter 54 mm
Material: Tinplate, Paper
Made in Japan

q select pid from dex_product where pid<>'15841' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12299,23123,15244,21094,11479,17155,17579,10182,16607,7288,15190,12343,20023,8207,8206,12961,13198,11975 Array ( [0] => 12299 [1] => 23123 [2] => 15244 [3] => 21094 [4] => 11479 [5] => 17155 [6] => 17579 [7] => 10182 [8] => 16607 [9] => 7288 [10] => 15190 [11] => 12343 [12] => 20023 [13] => 8207 [14] => 8206 [15] => 12961 [16] => 13198 [17] => 11975 )