สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
500 BAHT
add to cart

เทคนิคพื้นฐานสำหรับผู้เริ่ม ไปจนถึงผู้มีประสบการณ์ในการประกอบโมเดลที่ต้องการเพิ่มความหลากหลาย และลับเทคนิคให้เฉียบคมยิ่งขึ้น

เริ่มต้นจากการแนะนำการประกอบขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงอุปกรณ์และสี ต่อด้วยเทคนิคต่าง ๆ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ทั้ง ยานพาหนะทางทหาร, เครื่องบิน, รถยนต์, เรือ, หุ่นฟิกเกอร์ และอื่น ๆ นอกจากนั้น ยังมีการสอนเทคนิคการสร้างฉากโมเดลให้สมจริงอีกด้วย

/
q select pid from dex_product where pid<>'15659' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5178,4845,6729,10824,9930,5234,6075,21593,6585,5780,6228,21724,19738,11713,9419,6263,12965,518 Array ( [0] => 5178 [1] => 4845 [2] => 6729 [3] => 10824 [4] => 9930 [5] => 5234 [6] => 6075 [7] => 21593 [8] => 6585 [9] => 5780 [10] => 6228 [11] => 21724 [12] => 19738 [13] => 11713 [14] => 9419 [15] => 6263 [16] => 12965 [17] => 518 )