สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
500 BAHT
add to cart

เทคนิคพื้นฐานสำหรับผู้เริ่ม ไปจนถึงผู้มีประสบการณ์ในการประกอบโมเดลที่ต้องการเพิ่มความหลากหลาย และลับเทคนิคให้เฉียบคมยิ่งขึ้น

เริ่มต้นจากการแนะนำการประกอบขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงอุปกรณ์และสี ต่อด้วยเทคนิคต่าง ๆ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ทั้ง ยานพาหนะทางทหาร, เครื่องบิน, รถยนต์, เรือ, หุ่นฟิกเกอร์ และอื่น ๆ นอกจากนั้น ยังมีการสอนเทคนิคการสร้างฉากโมเดลให้สมจริงอีกด้วย

/
q select pid from dex_product where pid<>'15659' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1209,8403,22066,2714,10844,6192,1491,9215,15963,6615,4152,21979,2022,5778,6867,6652,7776,13732 Array ( [0] => 1209 [1] => 8403 [2] => 22066 [3] => 2714 [4] => 10844 [5] => 6192 [6] => 1491 [7] => 9215 [8] => 15963 [9] => 6615 [10] => 4152 [11] => 21979 [12] => 2022 [13] => 5778 [14] => 6867 [15] => 6652 [16] => 7776 [17] => 13732 )