สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15618' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3935,4676,3952,7914,5531,1097,4242,21443,7476,6154,10320,6101,4677,3930,7543,22548,3933,8628 Array ( [0] => 3935 [1] => 4676 [2] => 3952 [3] => 7914 [4] => 5531 [5] => 1097 [6] => 4242 [7] => 21443 [8] => 7476 [9] => 6154 [10] => 10320 [11] => 6101 [12] => 4677 [13] => 3930 [14] => 7543 [15] => 22548 [16] => 3933 [17] => 8628 )