สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15618' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24343,3950,4676,9224,10320,1186,13645,5062,3932,1090,6100,9227,11901,4338,7918,3933,13641,7916 Array ( [0] => 24343 [1] => 3950 [2] => 4676 [3] => 9224 [4] => 10320 [5] => 1186 [6] => 13645 [7] => 5062 [8] => 3932 [9] => 1090 [10] => 6100 [11] => 9227 [12] => 11901 [13] => 4338 [14] => 7918 [15] => 3933 [16] => 13641 [17] => 7916 )