สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15616' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11290,11293,2310,11297,11296,11947,11302,11303,11291,11299,2307,11298,11952,15611,11949,11164,14356,11946 Array ( [0] => 11290 [1] => 11293 [2] => 2310 [3] => 11297 [4] => 11296 [5] => 11947 [6] => 11302 [7] => 11303 [8] => 11291 [9] => 11299 [10] => 2307 [11] => 11298 [12] => 11952 [13] => 15611 [14] => 11949 [15] => 11164 [16] => 14356 [17] => 11946 )