สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15616' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11303,11300,11298,11948,2307,14356,11952,15611,11950,11301,11947,11290,11291,11945,11302,11164,11944,18184 Array ( [0] => 11303 [1] => 11300 [2] => 11298 [3] => 11948 [4] => 2307 [5] => 14356 [6] => 11952 [7] => 15611 [8] => 11950 [9] => 11301 [10] => 11947 [11] => 11290 [12] => 11291 [13] => 11945 [14] => 11302 [15] => 11164 [16] => 11944 [17] => 18184 )