สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15611' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11946,11291,11943,11300,9616,11945,11949,11164,3091,11294,11951,15616,11301,11947,11299,14356,2308,11303 Array ( [0] => 11946 [1] => 11291 [2] => 11943 [3] => 11300 [4] => 9616 [5] => 11945 [6] => 11949 [7] => 11164 [8] => 3091 [9] => 11294 [10] => 11951 [11] => 15616 [12] => 11301 [13] => 11947 [14] => 11299 [15] => 14356 [16] => 2308 [17] => 11303 )