สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15589' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6513,12466,7768,21964,10826,3526,13034,9943,12977,1457,15034,22120,6131,5169,5457,23637,22887,1707 Array ( [0] => 6513 [1] => 12466 [2] => 7768 [3] => 21964 [4] => 10826 [5] => 3526 [6] => 13034 [7] => 9943 [8] => 12977 [9] => 1457 [10] => 15034 [11] => 22120 [12] => 6131 [13] => 5169 [14] => 5457 [15] => 23637 [16] => 22887 [17] => 1707 )