สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15589' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20546,24783,3846,14129,2145,10726,2020,4979,5815,5229,9169,22966,1518,23942,18962,24277,10716,9973 Array ( [0] => 20546 [1] => 24783 [2] => 3846 [3] => 14129 [4] => 2145 [5] => 10726 [6] => 2020 [7] => 4979 [8] => 5815 [9] => 5229 [10] => 9169 [11] => 22966 [12] => 1518 [13] => 23942 [14] => 18962 [15] => 24277 [16] => 10716 [17] => 9973 )