มีสินค้า

650 BAHT
800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'15588' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4248,1015,9438,4126,771,4255,13002,4250,1162,5059,1160,9519,1170,8965,770,5040,20902,3957 Array ( [0] => 4248 [1] => 1015 [2] => 9438 [3] => 4126 [4] => 771 [5] => 4255 [6] => 13002 [7] => 4250 [8] => 1162 [9] => 5059 [10] => 1160 [11] => 9519 [12] => 1170 [13] => 8965 [14] => 770 [15] => 5040 [16] => 20902 [17] => 3957 )