มีสินค้า

650 BAHT
800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'15588' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1015,6746,20901,9520,1163,3065,10023,7791,1170,4260,9438,4128,4127,14751,4248,15584,4129,1167 Array ( [0] => 1015 [1] => 6746 [2] => 20901 [3] => 9520 [4] => 1163 [5] => 3065 [6] => 10023 [7] => 7791 [8] => 1170 [9] => 4260 [10] => 9438 [11] => 4128 [12] => 4127 [13] => 14751 [14] => 4248 [15] => 15584 [16] => 4129 [17] => 1167 )