มีสินค้า

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'15586' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17517,16063,16062,20067,19306,15186,21747,17512,18983,11059,11058,19139,11067,11063,19559,15908,18514,11055 Array ( [0] => 17517 [1] => 16063 [2] => 16062 [3] => 20067 [4] => 19306 [5] => 15186 [6] => 21747 [7] => 17512 [8] => 18983 [9] => 11059 [10] => 11058 [11] => 19139 [12] => 11067 [13] => 11063 [14] => 19559 [15] => 15908 [16] => 18514 [17] => 11055 )