มีสินค้า

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'15586' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19306,11051,21747,18367,11066,18990,11060,11067,11062,11054,18514,18686,23685,17520,23568,11057,23570,20055 Array ( [0] => 19306 [1] => 11051 [2] => 21747 [3] => 18367 [4] => 11066 [5] => 18990 [6] => 11060 [7] => 11067 [8] => 11062 [9] => 11054 [10] => 18514 [11] => 18686 [12] => 23685 [13] => 17520 [14] => 23568 [15] => 11057 [16] => 23570 [17] => 20055 )