สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'15586' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11066,17512,19308,16065,11057,19306,23590,17027,19401,18368,11056,11062,20067,16062,17519,17029,24647,19139 Array ( [0] => 11066 [1] => 17512 [2] => 19308 [3] => 16065 [4] => 11057 [5] => 19306 [6] => 23590 [7] => 17027 [8] => 19401 [9] => 18368 [10] => 11056 [11] => 11062 [12] => 20067 [13] => 16062 [14] => 17519 [15] => 17029 [16] => 24647 [17] => 19139 )