สินค้าหมด

600 BAHT
800 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15584' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1170,3066,4128,9624,771,4260,2333,19124,4256,15905,10069,1015,13000,19355,4116,10906,1157,768 Array ( [0] => 1170 [1] => 3066 [2] => 4128 [3] => 9624 [4] => 771 [5] => 4260 [6] => 2333 [7] => 19124 [8] => 4256 [9] => 15905 [10] => 10069 [11] => 1015 [12] => 13000 [13] => 19355 [14] => 4116 [15] => 10906 [16] => 1157 [17] => 768 )