สินค้าหมด

600 BAHT
800 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15584' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1170,2337,12998,4129,10906,10023,1165,5185,19359,4128,4987,1184,1161,9105,11518,4988,1164,4127 Array ( [0] => 1170 [1] => 2337 [2] => 12998 [3] => 4129 [4] => 10906 [5] => 10023 [6] => 1165 [7] => 5185 [8] => 19359 [9] => 4128 [10] => 4987 [11] => 1184 [12] => 1161 [13] => 9105 [14] => 11518 [15] => 4988 [16] => 1164 [17] => 4127 )