สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15582' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6100,1091,7543,4677,10344,7476,7919,15618,3869,11900,7914,3951,8628,10319,4242,14163,1089,1099 Array ( [0] => 6100 [1] => 1091 [2] => 7543 [3] => 4677 [4] => 10344 [5] => 7476 [6] => 7919 [7] => 15618 [8] => 3869 [9] => 11900 [10] => 7914 [11] => 3951 [12] => 8628 [13] => 10319 [14] => 4242 [15] => 14163 [16] => 1089 [17] => 1099 )