สินค้าหมด

270 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15581' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4042,4852,20549,5688,13613,18087,9150,18941,14556,13734,5168,19083,1540,10788,2970,6317,3180,8247 Array ( [0] => 4042 [1] => 4852 [2] => 20549 [3] => 5688 [4] => 13613 [5] => 18087 [6] => 9150 [7] => 18941 [8] => 14556 [9] => 13734 [10] => 5168 [11] => 19083 [12] => 1540 [13] => 10788 [14] => 2970 [15] => 6317 [16] => 3180 [17] => 8247 )