สินค้าหมด

350 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15581' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6268,24505,18221,14160,21698,5624,2953,13239,22666,23495,9185,21236,21329,6419,20994,5485,24305,11001 Array ( [0] => 6268 [1] => 24505 [2] => 18221 [3] => 14160 [4] => 21698 [5] => 5624 [6] => 2953 [7] => 13239 [8] => 22666 [9] => 23495 [10] => 9185 [11] => 21236 [12] => 21329 [13] => 6419 [14] => 20994 [15] => 5485 [16] => 24305 [17] => 11001 )