สินค้าหมด

350 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15581' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13614,10847,18438,8847,7809,5674,22090,6490,21968,21909,3522,3910,22096,7781,6559,19026,6202,2850 Array ( [0] => 13614 [1] => 10847 [2] => 18438 [3] => 8847 [4] => 7809 [5] => 5674 [6] => 22090 [7] => 6490 [8] => 21968 [9] => 21909 [10] => 3522 [11] => 3910 [12] => 22096 [13] => 7781 [14] => 6559 [15] => 19026 [16] => 6202 [17] => 2850 )