สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
2100 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'15579' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6173,14143,21745,22804,8616,21195,20050,10746,12997,8555,23530,22875,3856,23491,22553,4110,10298,13100 Array ( [0] => 6173 [1] => 14143 [2] => 21745 [3] => 22804 [4] => 8616 [5] => 21195 [6] => 20050 [7] => 10746 [8] => 12997 [9] => 8555 [10] => 23530 [11] => 22875 [12] => 3856 [13] => 23491 [14] => 22553 [15] => 4110 [16] => 10298 [17] => 13100 )