สินค้าหมด

450 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15578' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13476,18366,17537,17536,15577,11233,23394,24379,19445,13638,13474,17538,17539,13479 Array ( [0] => 13476 [1] => 18366 [2] => 17537 [3] => 17536 [4] => 15577 [5] => 11233 [6] => 23394 [7] => 24379 [8] => 19445 [9] => 13638 [10] => 13474 [11] => 17538 [12] => 17539 [13] => 13479 )