สินค้าหมด

450 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15578' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13638,15577,23394,13479,17539,17537,11233,17536,19445,19514,13474,18366,17538,13476 Array ( [0] => 13638 [1] => 15577 [2] => 23394 [3] => 13479 [4] => 17539 [5] => 17537 [6] => 11233 [7] => 17536 [8] => 19445 [9] => 19514 [10] => 13474 [11] => 18366 [12] => 17538 [13] => 13476 )