สินค้าหมด

450 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15577' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17536,11233,19445,13479,13476,13474,13638,15578,17538,19514,18366,17539,17537,23394 Array ( [0] => 17536 [1] => 11233 [2] => 19445 [3] => 13479 [4] => 13476 [5] => 13474 [6] => 13638 [7] => 15578 [8] => 17538 [9] => 19514 [10] => 18366 [11] => 17539 [12] => 17537 [13] => 23394 )