สินค้าหมด

450 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15577' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15578,13638,17536,13479,13474,19514,17537,17539,19445,11233,23394,13476,24379,17538,18366 Array ( [0] => 15578 [1] => 13638 [2] => 17536 [3] => 13479 [4] => 13474 [5] => 19514 [6] => 17537 [7] => 17539 [8] => 19445 [9] => 11233 [10] => 23394 [11] => 13476 [12] => 24379 [13] => 17538 [14] => 18366 )