สินค้าหมด

450 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15577' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24379,18366,13479,11233,19445,13474,15578,17538,13638,17539,17536,13476,23394,17537 Array ( [0] => 24379 [1] => 18366 [2] => 13479 [3] => 11233 [4] => 19445 [5] => 13474 [6] => 15578 [7] => 17538 [8] => 13638 [9] => 17539 [10] => 17536 [11] => 13476 [12] => 23394 [13] => 17537 )