สินค้าหมด

450 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15577' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13476,19445,15578,13479,17538,17536,19514,13474,18366,11233,17537,17539,13638 Array ( [0] => 13476 [1] => 19445 [2] => 15578 [3] => 13479 [4] => 17538 [5] => 17536 [6] => 19514 [7] => 13474 [8] => 18366 [9] => 11233 [10] => 17537 [11] => 17539 [12] => 13638 )