พรีออเดอร์

.

2,900 BAHT
3400 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'15547' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23427,1366,15548,14546,1363,22413,1369,14674,1364,1368,23410,1372,23881,23606,19065,3256,19532,1373 Array ( [0] => 23427 [1] => 1366 [2] => 15548 [3] => 14546 [4] => 1363 [5] => 22413 [6] => 1369 [7] => 14674 [8] => 1364 [9] => 1368 [10] => 23410 [11] => 1372 [12] => 23881 [13] => 23606 [14] => 19065 [15] => 3256 [16] => 19532 [17] => 1373 )