สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart

11th release to "The Idolm@ster Million The@ter Generation" --a CD series linked to an in-game event. Blu-ray features all live performances from the day program of "The Idolm@ster Million Live! Extra Live Meg@ton Voice!" held at Nakano Sun Plaza on Sep.17, 2017.

q select pid from dex_product where pid<>'15544' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22977,1765,21342,10699,20999,1764,20765,17424,1397,11203,23397,22184,14446,12866,14444,17427,1398,20188 Array ( [0] => 22977 [1] => 1765 [2] => 21342 [3] => 10699 [4] => 20999 [5] => 1764 [6] => 20765 [7] => 17424 [8] => 1397 [9] => 11203 [10] => 23397 [11] => 22184 [12] => 14446 [13] => 12866 [14] => 14444 [15] => 17427 [16] => 1398 [17] => 20188 )