สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart

11th release to "The Idolm@ster Million The@ter Generation" --a CD series linked to an in-game event. Blu-ray features all live performances from the day program of "The Idolm@ster Million Live! Extra Live Meg@ton Voice!" held at Nakano Sun Plaza on Sep.17, 2017.

q select pid from dex_product where pid<>'15544' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21343,14478,1389,12866,1764,20999,20188,21798,11203,1391,18214,17434,14445,19535,14447,1393,10699,22184 Array ( [0] => 21343 [1] => 14478 [2] => 1389 [3] => 12866 [4] => 1764 [5] => 20999 [6] => 20188 [7] => 21798 [8] => 11203 [9] => 1391 [10] => 18214 [11] => 17434 [12] => 14445 [13] => 19535 [14] => 14447 [15] => 1393 [16] => 10699 [17] => 22184 )