สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart

11th release to "The Idolm@ster Million The@ter Generation" --a CD series linked to an in-game event. Blu-ray features all live performances from the day program of "The Idolm@ster Million Live! Extra Live Meg@ton Voice!" held at Nakano Sun Plaza on Sep.17, 2017.

q select pid from dex_product where pid<>'15544' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14447,17022,17433,22184,14446,17426,17424,1392,20694,11203,22183,20999,20767,11759,1396,1763,12866,1389 Array ( [0] => 14447 [1] => 17022 [2] => 17433 [3] => 22184 [4] => 14446 [5] => 17426 [6] => 17424 [7] => 1392 [8] => 20694 [9] => 11203 [10] => 22183 [11] => 20999 [12] => 20767 [13] => 11759 [14] => 1396 [15] => 1763 [16] => 12866 [17] => 1389 )