สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15541' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1368,1366,1371,8274,13733,1375,15546,1367,1363,1370,1365,13718,1374,21793,15547,14546,1369,14674 Array ( [0] => 1368 [1] => 1366 [2] => 1371 [3] => 8274 [4] => 13733 [5] => 1375 [6] => 15546 [7] => 1367 [8] => 1363 [9] => 1370 [10] => 1365 [11] => 13718 [12] => 1374 [13] => 21793 [14] => 15547 [15] => 14546 [16] => 1369 [17] => 14674 )