สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15541' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14545,14674,1364,21327,15546,3256,1366,13733,1375,1368,15548,1376,15547,13718,1306,1361,8274,14546 Array ( [0] => 14545 [1] => 14674 [2] => 1364 [3] => 21327 [4] => 15546 [5] => 3256 [6] => 1366 [7] => 13733 [8] => 1375 [9] => 1368 [10] => 15548 [11] => 1376 [12] => 15547 [13] => 13718 [14] => 1306 [15] => 1361 [16] => 8274 [17] => 14546 )