พรีออเดอร์

.

1,150 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์

Second album release from Kenichi Suzumura featuring tracks "in my space," "Tsuki to Stove," and more for 12 tracks total. Limited edition includes a bonus DVD with music video. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'1527' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5409,10155,9253,11538,9392,13029,23847,22503,5700,21953,18437,10850,3164,20105,14531,851,11765,19068 Array ( [0] => 5409 [1] => 10155 [2] => 9253 [3] => 11538 [4] => 9392 [5] => 13029 [6] => 23847 [7] => 22503 [8] => 5700 [9] => 21953 [10] => 18437 [11] => 10850 [12] => 3164 [13] => 20105 [14] => 14531 [15] => 851 [16] => 11765 [17] => 19068 )