พรีออเดอร์

.

1,150 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์

Second album release from Kenichi Suzumura featuring tracks "in my space," "Tsuki to Stove," and more for 12 tracks total. Limited edition includes a bonus DVD with music video. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'1527' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23626,1427,25185,5182,8829,10703,21795,19739,19528,25483,20295,21972,9776,16722,21026,16532,5668,25373 Array ( [0] => 23626 [1] => 1427 [2] => 25185 [3] => 5182 [4] => 8829 [5] => 10703 [6] => 21795 [7] => 19739 [8] => 19528 [9] => 25483 [10] => 20295 [11] => 21972 [12] => 9776 [13] => 16722 [14] => 21026 [15] => 16532 [16] => 5668 [17] => 25373 )