พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1525' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10847,25083,21794,2698,9626,24739,9387,25028,12183,3823,20291,24596,10592,10997,22872,13725,23304,4842 Array ( [0] => 10847 [1] => 25083 [2] => 21794 [3] => 2698 [4] => 9626 [5] => 24739 [6] => 9387 [7] => 25028 [8] => 12183 [9] => 3823 [10] => 20291 [11] => 24596 [12] => 10592 [13] => 10997 [14] => 22872 [15] => 13725 [16] => 23304 [17] => 4842 )