พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1524' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18133,5506,21724,25318,9969,1432,21738,22277,4966,22503,11215,25034,3359,20932,3036,17387,19754,24518 Array ( [0] => 18133 [1] => 5506 [2] => 21724 [3] => 25318 [4] => 9969 [5] => 1432 [6] => 21738 [7] => 22277 [8] => 4966 [9] => 22503 [10] => 11215 [11] => 25034 [12] => 3359 [13] => 20932 [14] => 3036 [15] => 17387 [16] => 19754 [17] => 24518 )