สินค้าหมด

2,200 BAHT
2750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15188' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1718,9158,4839,7227,7377,8408,7469,1945,4869,1715,10881,1082,4944,7468,9485,1080,1353,5864 Array ( [0] => 1718 [1] => 9158 [2] => 4839 [3] => 7227 [4] => 7377 [5] => 8408 [6] => 7469 [7] => 1945 [8] => 4869 [9] => 1715 [10] => 10881 [11] => 1082 [12] => 4944 [13] => 7468 [14] => 9485 [15] => 1080 [16] => 1353 [17] => 5864 )