สินค้าหมด

2,200 BAHT
2750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15188' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10241,5974,7469,1717,7227,1740,9158,1356,9848,7375,6962,7385,4107,1944,7468,8538,1716,6668 Array ( [0] => 10241 [1] => 5974 [2] => 7469 [3] => 1717 [4] => 7227 [5] => 1740 [6] => 9158 [7] => 1356 [8] => 9848 [9] => 7375 [10] => 6962 [11] => 7385 [12] => 4107 [13] => 1944 [14] => 7468 [15] => 8538 [16] => 1716 [17] => 6668 )