มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'15186' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19949,18367,15909,18551,18687,11064,18983,11063,18686,11052,11065,20899,13141,18990,23568,18368,11054,21747 Array ( [0] => 19949 [1] => 18367 [2] => 15909 [3] => 18551 [4] => 18687 [5] => 11064 [6] => 18983 [7] => 11063 [8] => 18686 [9] => 11052 [10] => 11065 [11] => 20899 [12] => 13141 [13] => 18990 [14] => 23568 [15] => 18368 [16] => 11054 [17] => 21747 )