สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15185' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12294,4255,15583,13000,10068,3064,1015,4330,4125,3955,11715,1169,4128,4987,19355,4120,4260,773 Array ( [0] => 12294 [1] => 4255 [2] => 15583 [3] => 13000 [4] => 10068 [5] => 3064 [6] => 1015 [7] => 4330 [8] => 4125 [9] => 3955 [10] => 11715 [11] => 1169 [12] => 4128 [13] => 4987 [14] => 19355 [15] => 4120 [16] => 4260 [17] => 773 )