สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'15185' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10069,4253,4249,13673,19356,1156,8296,13001,9520,4257,4252,3590,4330,4250,6749,15585,9522,1159 Array ( [0] => 10069 [1] => 4253 [2] => 4249 [3] => 13673 [4] => 19356 [5] => 1156 [6] => 8296 [7] => 13001 [8] => 9520 [9] => 4257 [10] => 4252 [11] => 3590 [12] => 4330 [13] => 4250 [14] => 6749 [15] => 15585 [16] => 9522 [17] => 1159 )