สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15181' and ( pcharacter='446' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14044,21089,19711,15715,18772,13367,14038,21028,12498,14046,19709,12500,13369,21074,16315,14040,12428,21075 Array ( [0] => 14044 [1] => 21089 [2] => 19711 [3] => 15715 [4] => 18772 [5] => 13367 [6] => 14038 [7] => 21028 [8] => 12498 [9] => 14046 [10] => 19709 [11] => 12500 [12] => 13369 [13] => 21074 [14] => 16315 [15] => 14040 [16] => 12428 [17] => 21075 )