สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15181' and ( pcharacter='446' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21075,18774,13660,14048,14036,12499,21086,18773,19321,13367,19708,19709,14038,12500,12427,21073,23432,13369 Array ( [0] => 21075 [1] => 18774 [2] => 13660 [3] => 14048 [4] => 14036 [5] => 12499 [6] => 21086 [7] => 18773 [8] => 19321 [9] => 13367 [10] => 19708 [11] => 19709 [12] => 14038 [13] => 12500 [14] => 12427 [15] => 21073 [16] => 23432 [17] => 13369 )