มีสินค้า

1,800 BAHT
add to cart

【T-shirt】
Size: S (Length 65 cm × Width 47 cm × Shoulder 40 cm × Sleeve 19 cm)
Size: M (Length 68 cm × Width 50 cm × Shoulder 43 cm × Sleeve 20 cm)
Size: L (Length 71 cm × Width 53 cm × Shoulder 46 cm × Sleeve 21 cm)
Size: XL (Length 74 cm × Width 56 cm × Shoulder Width 49 cm × Sleeve Length 22 cm)
Material: 100% cotton
Made in China

【A3 clear poster】
Size: about 420 mm × about 297 mm
Material: PP
Made in Japan

【Button Badges】
Size: Diameter 54 mm
Material: Tinplate, Paper
Made in Japan

q select pid from dex_product where pid<>'15180' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10840,4936,8185,11190,8592,21071,21046,8058,5277,20446,4500,16466,19536,12334,4529,7301,16858,15202 Array ( [0] => 10840 [1] => 4936 [2] => 8185 [3] => 11190 [4] => 8592 [5] => 21071 [6] => 21046 [7] => 8058 [8] => 5277 [9] => 20446 [10] => 4500 [11] => 16466 [12] => 19536 [13] => 12334 [14] => 4529 [15] => 7301 [16] => 16858 [17] => 15202 )