มีสินค้า

1,800 BAHT
add to cart

【T-shirt】
Size: S (Length 65 cm × Width 47 cm × Shoulder 40 cm × Sleeve 19 cm)
Size: M (Length 68 cm × Width 50 cm × Shoulder 43 cm × Sleeve 20 cm)
Size: L (Length 71 cm × Width 53 cm × Shoulder 46 cm × Sleeve 21 cm)
Size: XL (Length 74 cm × Width 56 cm × Shoulder Width 49 cm × Sleeve Length 22 cm)
Material: 100% cotton
Made in China

【A3 clear poster】
Size: about 420 mm × about 297 mm
Material: PP
Made in Japan

【Button Badges】
Size: Diameter 54 mm
Material: Tinplate, Paper
Made in Japan

q select pid from dex_product where pid<>'15180' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8052,8341,15617,17116,8535,15606,4534,16470,11473,12329,17573,21042,12328,5293,8083,18690,10948,7012 Array ( [0] => 8052 [1] => 8341 [2] => 15617 [3] => 17116 [4] => 8535 [5] => 15606 [6] => 4534 [7] => 16470 [8] => 11473 [9] => 12329 [10] => 17573 [11] => 21042 [12] => 12328 [13] => 5293 [14] => 8083 [15] => 18690 [16] => 10948 [17] => 7012 )