พรีออเดอร์

.

2,550 BAHT
3000 BAHT
พรีออเดอร์

DVD release of JAM Project live held on February 11th, 2014 at Nippon Budokan. Includes documentary.
Special Feature / Bonus Track: making-of footage for concert at Nippon Budokan with commentary by members, live footage from "Anime Friends" in Brazil, "AnimagiC 2013" in Germany, "Anime Cosplay Costume Contest" in U.S., & "SONIC BANG" in Thailand, album "THUMB RISE AGAIN" making-of

q select pid from dex_product where pid<>'1515' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22119,2677,9378,9208,13041,3628,8397,23402,19504,11207,1495,14142,21808,24753,2605,10862,6994,23627 Array ( [0] => 22119 [1] => 2677 [2] => 9378 [3] => 9208 [4] => 13041 [5] => 3628 [6] => 8397 [7] => 23402 [8] => 19504 [9] => 11207 [10] => 1495 [11] => 14142 [12] => 21808 [13] => 24753 [14] => 2605 [15] => 10862 [16] => 6994 [17] => 23627 )