พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme of PSP game "Dai Ni Ji Super Robot Wars Z Hakai Hen" sung by JAM Project.

q select pid from dex_product where pid<>'1510' and ( pcharacter='62' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9294,9295,9298,9368,9180,9297,2462,2457,9259,2461,2456,9170,5652,6461,9232,1501,2463,9176 Array ( [0] => 9294 [1] => 9295 [2] => 9298 [3] => 9368 [4] => 9180 [5] => 9297 [6] => 2462 [7] => 2457 [8] => 9259 [9] => 2461 [10] => 2456 [11] => 9170 [12] => 5652 [13] => 6461 [14] => 9232 [15] => 1501 [16] => 2463 [17] => 9176 )