พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Single release from JAM Project featuring intro theme of anime series "Card Fight!! Vangard." Includes four tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'1509' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,194,5758,5767,5768,198,10909,1513,9713,193,5757,196,7233,9714,7232,197,5761,5762,22510 Array ( [0] => 194 [1] => 5758 [2] => 5767 [3] => 5768 [4] => 198 [5] => 10909 [6] => 1513 [7] => 9713 [8] => 193 [9] => 5757 [10] => 196 [11] => 7233 [12] => 9714 [13] => 7232 [14] => 197 [15] => 5761 [16] => 5762 [17] => 22510 )