พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme of second series of anime "Card Fight!! Vangard" is sung by JAM Project! Features illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'1507' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5767,5757,9713,5762,1509,195,7232,197,22509,196,9714,10910,5759,5622,5761,5760,194,9643 Array ( [0] => 5767 [1] => 5757 [2] => 9713 [3] => 5762 [4] => 1509 [5] => 195 [6] => 7232 [7] => 197 [8] => 22509 [9] => 196 [10] => 9714 [11] => 10910 [12] => 5759 [13] => 5622 [14] => 5761 [15] => 5760 [16] => 194 [17] => 9643 )