มีสินค้า

650 BAHT
add to cart

MATERIAL: PVC

SPEC. (APPX.): 130mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'14966' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14881,22026,9542,16235,22343,20604,13456,15687,18432,22029,15684,14152,16262,16250,18181,16248,9562,14874 Array ( [0] => 14881 [1] => 22026 [2] => 9542 [3] => 16235 [4] => 22343 [5] => 20604 [6] => 13456 [7] => 15687 [8] => 18432 [9] => 22029 [10] => 15684 [11] => 14152 [12] => 16262 [13] => 16250 [14] => 18181 [15] => 16248 [16] => 9562 [17] => 14874 )