มีสินค้า

650 BAHT
add to cart

MATERIAL: PVC

SPEC. (APPX.): 200mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'14962' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15885,4836,18116,15840,19431,13393,21142,15839,11721,5870,8652,7778,19409,20589,9155,16434,10078,18353 Array ( [0] => 15885 [1] => 4836 [2] => 18116 [3] => 15840 [4] => 19431 [5] => 13393 [6] => 21142 [7] => 15839 [8] => 11721 [9] => 5870 [10] => 8652 [11] => 7778 [12] => 19409 [13] => 20589 [14] => 9155 [15] => 16434 [16] => 10078 [17] => 18353 )