มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: PVC

SPEC. (APPX.): 250mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'14957' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4403,21290,18716,23836,18908,19816,20030,14091,10,13880,17391,17518,3533,12932,4411,4415,1835,22313 Array ( [0] => 4403 [1] => 21290 [2] => 18716 [3] => 23836 [4] => 18908 [5] => 19816 [6] => 20030 [7] => 14091 [8] => 10 [9] => 13880 [10] => 17391 [11] => 17518 [12] => 3533 [13] => 12932 [14] => 4411 [15] => 4415 [16] => 1835 [17] => 22313 )