มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: PVC

SPEC. (APPX.): 250mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'14956' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18327,21114,19819,14071,49,82,2216,13072,4395,16225,21583,10481,20573,23309,12437,65,4300,13545 Array ( [0] => 18327 [1] => 21114 [2] => 19819 [3] => 14071 [4] => 49 [5] => 82 [6] => 2216 [7] => 13072 [8] => 4395 [9] => 16225 [10] => 21583 [11] => 10481 [12] => 20573 [13] => 23309 [14] => 12437 [15] => 65 [16] => 4300 [17] => 13545 )