สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: PVC

SPEC. (APPX.): 170mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'14955' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1850,20550,10608,1805,16206,14074,12503,5194,18165,8472,2201,20982,22880,4391,13876,20565,2213,138 Array ( [0] => 1850 [1] => 20550 [2] => 10608 [3] => 1805 [4] => 16206 [5] => 14074 [6] => 12503 [7] => 5194 [8] => 18165 [9] => 8472 [10] => 2201 [11] => 20982 [12] => 22880 [13] => 4391 [14] => 13876 [15] => 20565 [16] => 2213 [17] => 138 )