พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Seventh album release from popular voice artists Ryoko Shintani! Including songs from "Hidamari Sketch" and much more. Also comes with music clip on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'1482' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20584,8812,18595,6331,6189,3827,6438,19805,3846,5330,9939,6502,1347,3998,13090,3336,23012,9386 Array ( [0] => 20584 [1] => 8812 [2] => 18595 [3] => 6331 [4] => 6189 [5] => 3827 [6] => 6438 [7] => 19805 [8] => 3846 [9] => 5330 [10] => 9939 [11] => 6502 [12] => 1347 [13] => 3998 [14] => 13090 [15] => 3336 [16] => 23012 [17] => 9386 )