พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Seventh album release from popular voice artists Ryoko Shintani! Including songs from "Hidamari Sketch" and much more. Also comes with music clip on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'1482' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13039,7221,19994,10694,2855,6472,7745,3800,22186,20063,6414,5655,23932,1524,21710,9230,22752,9771 Array ( [0] => 13039 [1] => 7221 [2] => 19994 [3] => 10694 [4] => 2855 [5] => 6472 [6] => 7745 [7] => 3800 [8] => 22186 [9] => 20063 [10] => 6414 [11] => 5655 [12] => 23932 [13] => 1524 [14] => 21710 [15] => 9230 [16] => 22752 [17] => 9771 )