พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

New single release from ZAQ is used as opening theme for "Junketsu no Maria (Maria the Virgin Witch)" TV anime series. Includes illustrated jacket and music video on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'1480' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3196,6249,15791,24970,21969,6632,3043,21970,3179,23788,24147,519,4695,3212,9971,4946,1217,21243 Array ( [0] => 3196 [1] => 6249 [2] => 15791 [3] => 24970 [4] => 21969 [5] => 6632 [6] => 3043 [7] => 21970 [8] => 3179 [9] => 23788 [10] => 24147 [11] => 519 [12] => 4695 [13] => 3212 [14] => 9971 [15] => 4946 [16] => 1217 [17] => 21243 )