สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9521,9519,1170,1164,4987,1169,3594,4260,11715,1161,15588,9105,19359,11714,4249,3064,13673,4117 Array ( [0] => 9521 [1] => 9519 [2] => 1170 [3] => 1164 [4] => 4987 [5] => 1169 [6] => 3594 [7] => 4260 [8] => 11715 [9] => 1161 [10] => 15588 [11] => 9105 [12] => 19359 [13] => 11714 [14] => 4249 [15] => 3064 [16] => 13673 [17] => 4117 )