สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14751' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1158,9520,10023,4260,770,8965,4117,1170,8296,1157,1161,3590,4249,2331,20901,4250,4252,4248 Array ( [0] => 1158 [1] => 9520 [2] => 10023 [3] => 4260 [4] => 770 [5] => 8965 [6] => 4117 [7] => 1170 [8] => 8296 [9] => 1157 [10] => 1161 [11] => 3590 [12] => 4249 [13] => 2331 [14] => 20901 [15] => 4250 [16] => 4252 [17] => 4248 )