พรีออเดอร์

.

2,900 BAHT
3400 BAHT
พรีออเดอร์

Blu-ray release of Dear Dream's first live tour 'Yumeno Kodo'. Features live footage performed at Pacifico Yokohama on Feb. 25, 2018.
Special Feature / Bonus Track: bonus video footage, music video(s), and more (subject to change)

q select pid from dex_product where pid<>'14563' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21707,19755,22235,20491,13175,14670,5699,2823,19093,1414,20792,18213,13722,23044,17668,12982,15771,23294 Array ( [0] => 21707 [1] => 19755 [2] => 22235 [3] => 20491 [4] => 13175 [5] => 14670 [6] => 5699 [7] => 2823 [8] => 19093 [9] => 1414 [10] => 20792 [11] => 18213 [12] => 13722 [13] => 23044 [14] => 17668 [15] => 12982 [16] => 15771 [17] => 23294 )