พรีออเดอร์

.

1,150 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'14558' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9148,3043,5670,6503,5623,5445,11239,206,12486,10738,1514,9257,20069,4852,1480,21976,5691,22943 Array ( [0] => 9148 [1] => 3043 [2] => 5670 [3] => 6503 [4] => 5623 [5] => 5445 [6] => 11239 [7] => 206 [8] => 12486 [9] => 10738 [10] => 1514 [11] => 9257 [12] => 20069 [13] => 4852 [14] => 1480 [15] => 21976 [16] => 5691 [17] => 22943 )